Արվարձան կրթամշակութային նախագիծը գործում է 2005 թվականից: Այն նախաձեռնել են Մխիթար Սեբաստացի կթահամալիրի արվեստի դպրոցը և Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիան: Նախագծի նպատակը կրթական գործընթացի և քննադատական հայացքի միացումը է: ԱՐՎԱՐՁԱՆ -ի շրջանակում գործում է բացօթյա ակումբը, որի աշխատանքներին, քննադատներից ու մանակավարժներից բացի, մասնակցում են նաև արվեստագետները, լրագրողներ և մշակութային ու գիտաստեղծագործական տարբեր ոլորտներ ներկայացնող մարդիկ: